Лична библиотека Луке Ћеловића

 

Лука Ћеловић је дошао у Београд готово неписмен. Прихватио је нову средину у коју је дошао, а она му је омогућила сазнање да је знање моћ. Знање се у то доба налазило у штампаним књигама и Лука Ћеловић их је прикупљао и читао. Касније су му дариване у знак пажње и поштовања. Два ормана са књигама – своју личну библиотеку, Лука је тестаментом завештао Универзитетској библиотеци у Београду. Сигурно би био задовољан да види да су највреднији експонати на изложби њему у част, они који се чувају у сефу Београдске задруге, његове књиге.

 


COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

COBISS zapis

Списак књига личне библиотеке Луке Ћеловића

© 2019. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”